KELLY QUACH, LMFT

Psychotherapy & Counseling


Điều trị tâm lý và sức khỏe tinh thần dành cho

trẻ em và người lớn

Trẻ em và người lớn:
 • Trầm cảm
 • Lo âu
 • Hoang mang
 • Tự kỷ
 • Tăng động
 • Trẻ em lạm dụng ma túy, hoặc hút xách
 • Những vấn đề về cảm xúc
 • Rối loạn tâm lý
 • Khó ngủ 
 • Mất mát và đau buồn
 • Quản lý giận dữ 
 • Tư vấn cho các bậc cha mẹ
 • Nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái với các giá trị văn hóa mâu thuẫn
 • Các vấn đề liên quan đến môi trường mới, gia đình riêng (con nuôi, anh chị em hoac cha mẹ kế..)
 • Tổn thương tinh thần sau tai nạn
 • Các chuyển tiếp khác trong cuộc sống.
 • Tư vấn giải quyết sự bất hoà, xung đột vợ chồng hoặc trong gia đình.

 • Tư vấn cho từng cá nhân, gia đình, hay nhóm

Chương trình quản lý tức giận

 • Chương trình giảng dạy đáp ứng các yêu cầu của tòa.
 •  Thích hợp cho các cá nhân được tòa Án ra lệnh, do chủ nhân ủy nhiệm, và luật sư đề nghị.
 •  Những người tham gia tự nguyện chào đón tự cải thiện và học các kỹ năng ứng xử tốt hơn.
 • Các lớp học dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên,  dành cho cả nam và nữ.
 • Tham dự để tìm hiểu kỹ năng ứng xử tốt hơn và cải thiện mối quan hệ cá nhân của bạn.

 • sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

 • Các cố vấn có bằng chuyên môn ve quản lý tức giận.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc muốn lấy hẹn, xin gọi: (714)-548-7202.