Giá biểu & Bảo hiểm


Chi phí  sẽ được thanh toán tại thời điểm sử dụng dịch vụ.

Phí giảm:

Dịch vụ  giảm giá có hạn và tùy theo trường hợp

Phương thức thanh toán:

Tiền mặt or check

BẢO HIỂM:

Văn phòng chúng tôi nhận bảo hiểm:

Qui định hủy hẹn

mỗi phiên hẹn được lên lịch trước và chỉ dành riêng cho bạn. Xin vui lòng hủy hẹn trước 24 tiếng, nếu không bạn sẽ phải trả nguyên phí cho mỗi cuộc hẹn bỏ lỡ