Giá biểu & Bảo hiểm

Mỗi phiên hẹn  45-50 phút.

Tư vấn trị liệu cá nhân: $90-$110 

Tư vấn trị liệu vợ chồng và gia đình: $110+

Quản lý tức giận dành cho Nhóm:

Phí đăng ký: $75 

mỗi lớp: $30

Quản lý tức giận cho cá nhân:

Phí đăng ký: $75

Liên lạc để biết giá cho mỗi phiên.

Chi phí  sẽ được thanh toán tại thời điểm sử dụng dịch vụ.

Phí giảm:

Dịch vụ  giảm giá có hạn và tùy theo trường hợp

Phương thức thanh toán:

Tiền mặt, check hoặc thẻ tín dụng

BẢO HIỂM:

Văn phòng chúng tôi nhận bảo hiểm:

• ACI Specialty Benefits

•Beacon Health Options: EmblemHealth, NewYork State Empire Network, Military OneSource, ValueOptions

• Blue Shield PPO

• ComPsych

• Humana: ChoiceCare

• MHN: TRICARE-West

• Beacon Health Strategies: Medi-Cal (Orange County Mental Health Plan)

• Optum: Oscar, UnitedHealthcare

• MultiPlan

Qui định hủy hẹn

mỗi phiên hẹn được lên lịch trước và chỉ dành riêng cho bạn. Xin vui lòng hủy hẹn trước 24 tiếng, nếu không bạn sẽ phải trả nguyên phí cho mỗi cuộc hẹn bỏ lỡ